Former Ambassadors

S.N.NamePeriod
1.Mr. Pradhumna Bikram Shah January 2010 to April 2014